Home ชีวิต แค่เป็นคู่ชีวิตที่เข้าใจกันก็พอแล้ว

แค่เป็นคู่ชีวิตที่เข้าใจกันก็พอแล้ว

0 second read
0
1
5,405

แค่เป็นคู่ชีวิตที่เข้าใจกันก็พอแล้ว

คู่ชีวิตกับคู่รักต่างกัน คู่ชีวิต หมายถึงคนอยู่กับคุณ ไม่ว่ายามทุ กข์ ยามสุข แต่คู่รัก หมายถึง คนที่จะอยู่กับคุณ ในเวลาที่มีความสุขเท่านั้น แต่เมื่อเกิดความทุ กข์ขึ้นมา เขาอาจจะทิ้งคุณไปหาความรักใหม่

แต่คู่ชีวิตจะอยู่กับคุณ คอยแก้ปั ญห าให้คุณ อยู่เป็นเพื่อน อยู่เป็นที่พักใจ ไม่ว่าคุณจะเจออะไรร้ า ยๆมาแค่ไหนก็ตาม อย่าเลือก คนที่คุณต้องเหนื่ อ ยเพื่อเขาตลอด แต่จงเลือกอยู่กับคนที่พร้อมจะเหนื่ อ ย ลำบ าก สุข และทุ กข์ ไปพร้อมคุณ อยู่เป็นความรัก ในฐานะ คู่ชีวิต

คู่ชีวิตไม่จำเป็นต้องดีที่สุดหรอก ขอแค่ เป็นคู่ชีวิตที่เข้าใจกัน ก็พอแล้ว

แม้นมีวาสนา ขอแค่บ้านแสนสงบสุข ไม่หวังอัครสถานหลังโตมั่นคง หากแต่แข็งแรงอบอุ่นด้วยความรักใคร่กลมเกลียว ไม่หวังบ้านสวยงามเลิศหรู

หากแต่งามหมดจรดด้วยจิตใจของครอบครัวที่ปรารถนาดีต่อกัน ไม่หวังพร้อมสรรพสิ่งแวดล้อมแห่งสวนสวรร ค์ หากแต่เป็นสังคมเอื้อเฟื้อ รายล้อมด้วยเพื่อนบ้านเป็นมิตร

ขอแค่มีคู่ชีวิตที่เข้าใจกัน ไม่หวังว่าต้องดีที่สุด หากแต่ดีสมกัน ศีลเสมอกัน ไม่หวังว่าสวย หล่อลากดิน หากแต่เดินไปด้วยกันแล้วส่งเสริม ไม่หวังเป็นช้ างเท้าหน้า เท้าหลัง

หากแต่เดินเคียงกันไปในทุกวันดี ร้ า ยด้วยรอยยิ้มขอแค่มีงานที่รักเป็นเสาหลักรายได้ ไม่หวังงานที่มีหน้ ามีต าอ ว ดใครๆ หากแต่เป็นงานที่ทำแล้วมีความสุข นายดี เพื่อนดี ลูกน้องดี ไม่หวังรายได้มหาศาล

หากแต่สมความสามารถติดตัว เลี้ยงดูครอบครัวได้ สำคัญคือไม่มีห นี้สินจากสินทรัพย์เสื่อมราคา เพื่อรักษ าหน้ าต าในสังคมขอแค่บั้นปลายแห่งชีวิตที่สุขภาพดี

ไม่หวังปั้นปลายประสบความสำเร็จเป็นตำนาน หากแต่มีสุขภาพที่ดีตามวัย ไม่มีโ ร คภั ยไ ข้ เ จ็ บ ท ร ม า น ตัวเองและคนรอบข้าง ไม่หวังลูกหลานคลานหมอบรอรับมรดกสมบัติเอาหน้า หากแต่ลูกหลานรักรู้คุณ

น้อมรับมรดกแห่ง วาสนา ต่อไปเป็นมรดกล้ำค่าขอแค่ลูกเป็นคนดีของสังคม ไม่หวังยัดเยียดให้ลูกเป็นที่หนึ่งในทุกด้าน

หากแต่มีปั ญ ญ าเอาตัวรอดเลี้ยงดูตัวเองได้ ไม่หวังให้ลูกโดดเด่นนำสมัย หากแต่อ่อนน้อมถ่อมตน รู้กาลเทศะ มีมารยาท จนใครๆ ที่ได้รู้จักเมตต าเอ็ นดู

และสำคัญ คือ มีปัญญาแ ย ก แ ย ะชั่ ว ดี อย่าให้ใครด่ ามาถึงพ่อแม่ว่า ไม่สั่งสอน สุดท้ายหากยังเหลือ วาสนา ไม่หวังงาน ศ พ แห่งเกียรติยศ

หากแต่ลมห ายใจสุดท้ายที่สงบ พร้อมหน้าลูกหลานร่ำลา ตั้งจิ ต อ ธิ ษ ฐ า น จะทำให้ได้ดั่งหวัง ด้วยขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นองค์พย านในมุ่งมั่น

มิใช่ดลบันดาล ตั้งใจกราบพระผู้ปฏิบัติดี เพื่อชี้แน ะเข็มทิศทางไปสู่ วาสนา มิหวังปาฏิหาริย์แห่งคุณวิเศษคุณพระ บทสรุปแห่งมี หรือ ไม่มี วาสนา นั้นไซร้ เราทุกคนล้วน เลือกได้เองอย่างแท้จริง

Load More Related Articles
Load More By ADMIN
Load More In ชีวิต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

มีวาสนา 8 ราศี เงินเข้าเต็มกระเป๋า มีเกณฑ์ได้รถได้บ้าน

มีวาสนา 8 ราศี เงินเข้าเต็มกระเป๋า มีเกณฑ์ได้รถได้บ้าน ราศีพิจิก ดวงชะตามักจะเจอคนกินแรง เ…