Home ชีวิต 19 ลักษณะนิสัยของผู้มีบุญสูง บารมีใหญ่

19 ลักษณะนิสัยของผู้มีบุญสูง บารมีใหญ่

2 second read
0
0
122

ชายใดหรือหญิงใด มีความสงบทั้งทางจิตใจและการแสดงออก เปรียบดั่งผู้ที่เจริญด้วยสติ มีศีล สมาธิ ปัญญาเพียบพร้อม มีความกล้าหาญ พร้อมจะต่อสู้กับงานและปัญหาชีวิต ชายหญิงผู้นั้น ย่อมเป็นผู้มีบารมีใหญ่ หรือยิ่งกว่านั้นคือ อาจเป็นผู้เป็นเทวดากลับชาติมาเกิดสั่งสมบุญและบารมีต่อไป….

1. เป็นผู้ไม่ฉุนเฉียว ไม่ใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผล คิดการไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วนถึงผลที่จะตามมา

2. เป็นผู้ไม่หวาดหวั่น หรือตื่นตระหนกเกินเหตุอันควร

3. เป็นผู้ไม่โอ้อวด ไม่คนองว่าตนดีกว่าผู้อื่น ไม่ยโสโอหัง

4. เป็นผู้ไม่ก่อความรำคาญให้ทั้งตนและผู้อื่น ไม่คิดการอันทำให้ผู้อื่นเดือดร้นทั้งทางใจและกาย

5. เป็นผู้ไม่บ่น เป็นผู้ที่รู้ดีว่าชีวิตเป็นอย่างไร

6. เป็นผู้มีความอดทน นิ่งดั่งน้ำ ใจเย็นดั่งสายลม

7. เป็นผู้พูดด้วยปัญญา มีวาจาฟังน่าเชื่อถือ ไม่ใช้คำพูดทำร้ายผู้อื่น

8. เป็นผู้ไม่คิดฟุ้งซ่าน มีสติปัญญา สงบ เจริญสมาธิ

9. เป็นผู้มีวาจาสำรวม อ่อนน้อม ไม่ก้าวร้าวทั้งผู้น้อยหรือใหญ่กว่าตน

10. เป็นผู้วางตัวเป็นกลาง ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด

11. เป็นผู้ที่ใช้ชีวิตด้วยสติ และดำเนินความคิดด้วยปัญญา

12. เป็นผู้ที่ไม่ถือตนว่าวิเศษกว่าผู้อื่น

13. เป็นผู้ที่ไม่ยึดติดกับกิเลส อบายมุข และสิ่งงมงาย

14. เป็นผู้ที่ไม่เศร้าโศกเพราะสัตว์และสังขารร่างกายที่เสื่อมไปแล้ว

15. เป็นผู้ที่ไม่อคติธรรมทั้งหลายทั้งปวง

16. เป็นผู้ที่เกรงกลัวต่อบาป ต่อการกระทำอันเป็นร้าย ความชั่ว สิ่งที่เบียดเบียนต่อผู้อื่น

17. เป็นผู้ที่หมั่นศึกษาธรรม เลื่อมใสในคำสอนและพระพุทธศาสนา

18. เป็นผู้ที่ไม่อวดอ้างตน หรือใช้ความวิเศษของตนเพื่อทำให้คนอื่นเชื่อถือ

19. เป็นผู้ที่หมั่นสร้างบุญ ทำความดี

ขอบคุณ:https://www.rugyim.com

Load More Related Articles
Load More By rukpost
Load More In ชีวิต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

แค่เรา “บริจาคเลือด” ก็สามารถได้ “สิทธิรักษาฟรี” แบบข้าราชการ แต่จะทำยังไงไปดูกันเลย !

เมื่อไม่นานมานี้ ในโลกโซเชียลมีการแชร์ เรื่องราวจากสมาชิกเฟซบุ้ค Tiger Choom ซึ่งได้โพสต์ภ…